Vi er mange som står sammen om å redde verden

Siste dag på COY11 var hektisk, men ikke minst inspirerende.

 

dag2

 

Vårt første event var vår egen workshop som vi hadde sammen med Carolin og Bjørn fra Tyskland og Marinell fra Filippinene. Vi hadde rundt 26 stykker på workshopen vår og vi snakket i hovedsak om klimakampanjen og hvordan den hadde startet i Tyskland og spredd seg videre til Norge og hva vi har gjort gjennom klimakampenjen. Marinell fortalte hennes sterke historie om hvordan tyfonen som traff Filipinene i 2013 rammet og påvirket henne.

 

IMG_4689   IMG_4711

Forberedelser til worksopen.                                                                               En «icebreaker» for å bli bedre kjent med hverandre!

Det var interessant å fortelle om vårt eget arbeid og vår prosess til andre mennesker. Det var en del av de deltagende på workshopen som ville se hvordan vi hadde laget kampanje og hva slags arbeid vi hadde gjort for å engasjere barn og unge i klimaet, og de ville bruke tips og triks i sitt eget arbeid for å engasjere ungsdom i sine organisasjoner.

IMG_4732

I action!

Det var noen som hadde reist hele veien fra Hawaii, de ble ekstra inspirerte av workshopen og vårt engasjemant og lidenskap for å gjøre noe med verden. De fortalte oss at de nettopp hadde startet en organisasjon på Hawaii, og hvordan det var veldig få mennesker som bodde der som ikke hadde noen inforamsjon om hva klimaforadringene var og ikke visste hva det handlet om. De ønsket å gjøre noe med det og informere mennesker og engasjere unge der de bodde. De var snille og godhjertede mennesker, med et stort ønske om å gjøre en forandring, de sa de var beæret av å få være der, men det var vi som var bæerete av å møte så oppriktige mennesker. De sa at COY11 ga dem håp, «Hvis det er så mange som vil gjøre en forandring, så…innen 10 år vil ikke klimaforandringene være et problem lenger!»

hawaii

Hawaii ble med på Planchallenge!

Vi dro på en konsert med noen heftige unge fra Oregan og Australia, de rappet om klima, engasjement, urfolk mm. De var utrolig dyktige og hadde et alderspenn fra rundt 11-16 år, de fikk mange av de deltagende på COY til og danse, i tillegg hadde de kraftfulle apeller som de hadde mellom hver sang. De het «Earth Guardians» og du kan finne sangene deres på Spotify.

rap

Rapperne i full gang på scenen.

 

Det siste vi tok del i var COP21 Simulation, et slags rollespill der vi skulle «spille» ut COP og være de ulike landene, Karoline var USA og Anna var Kina, to viktige land i klimaforhandlingene. Vi satt oss inn i hva landet vårt mente om klimaforhandlingene og hva de hadde intensjoner om å foreta seg under møtet. Vi prøvde så godt vi kunne å tenke oss hva de ville gjøre i forhandlingene og det ble et spennende spill. Det ble fort at forhandlingene dreide seg om penger, som mye annet i verden. Det var også store diskusjoner om når hvert land skulle stanse sine utslipp, når utslippene skulle reduseres og med hvor stor prosent utslippene skulle reduseres med pr år, så vi kunne nå en global temperatur på under 2 grader innen 2100. Grunnen til at diskusjonene dreide seg over mot penger er fordi det er sånn at det er mange av utviklingslandene i verden som trenger penger for å kunne bygge opp landet sitt og for å kunne bidra til å kutte sine utslipp, de pengene får de fra et fond som industriland bidrar med penger til. Det fondet trenger 100 billioner dollar, og hvert av utviklingslandene trenger en såså stor prosent fra fondet. Det ble derfor fort diskusjoner om hvor mye penger hvert land skulle gi og når land skulle begynne å senke utslippene sine.

2 d

Vi klarte ikke å nå målet om 2 grader, under våre forehandlinger, men de førte til at vi landet på 2,5 grader. Hun viste oss i etterkant at summen med 100 billioner kroner er i hovedsak for lite for at alle utviklingslandene skal få den bistanden de trenger, for at det skulle dekke alles behov måtte fondet bestå av ca 370 billioner kroner, USA har foreløpig sagt at de bare skal bidra med 3 billioner, det blir spennende å se hvordan ekte COP utspiller seg.

 

Som mange vet etter terrorangrepet fredag 13.november, er det ikke lov med demonstrasjoner i Paris. Derfor ble klimamarsjen avlyst i siste øyeblikk, som et symbol på dette satte mange folk i dag ut sko der klimamarsjen skulle gått. Da vi kom til republikkplassen der mange av skoene sto, var de tatt vekk og det var demonstrasjoner på stedet, derfor valgte vi å dra vekk fra området. Det viste seg i etterkant at det skulle bli stor oppstandelse og det var konfontasjoner mellom politiet og opprørerne, men vi har det bra!

 

sko

I morgen starter COP21 og vi skal planlegge en workshop i samarbeid med UNICEF, vi gleder oss! 🙂

 

Skrevet av

Karoline Schau

Juniorrådgiver for klima, miljø og bærekraftig utvikling

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *