Vann skal være tilgjengelig for alle

Har du noen gang kommet hjem etter en varm dag du er sliten og tørst, for så oppdager du at det ikke er noe vann hjemme?  NEPPE!

Jeg har tatt vann som en selvfølge hele livet. Samtidig mangler 2,1 milliarder mennesker tilgang på rent drikkevann, ifølge tall fra FN i 2018. Det er de svakeste i samfunnet det går mest utover.

Vann er det mest grunnleggende for utvikling

Utvikling krever vann. Vann er forutsetningen for alt liv. Tilgang på rent vann har store ringvirkninger på utviklingen i et samfunn. Rent vann hever helse og utdanning, dermed økes livskvaliteten for barn som er syke og mister skoletilgangen. Mangel på vann gjør slik at mange barn må bruke flere timer på å hente vann til familien. Dette gjør naturligvis at muligheten for utdanning forsvinner. FNs mål er at innen 2030 skal alle mennesker ha tilgang på rent vann, skal vi greie det må vi ta «action»!  Rent vann er også essensielt for å nå de andre bærekraftsmålene. Uten, er det både fare for konflikter, hungersnød og økt ulikhet.

To tredjedeler av alt våtlandskap har forsvunnet siden 1900 og dermed har vi ødelagt mange økosystemer. Det er bare å rette blikket mot millionbyen Cape Town i Sør-Afrika for å se hvilke resultater vannmangel kan få. Byen er nesten tom for vann, fordi vannkildene tørker ut etter mange år med lite regn og rask befolkningsvekst. Vi vet hva konsekvensene er, nå må det skje forbedringer.

Verdens vanndag 

I dag, den 22. mars, er det verdens vanndag. Denne dagen er en viktig markering for et stort problem i verdenssamfunnet som det må settes søkelys mot. Verdens vanndag ble vedtatt etter FNs klima og utviklingskonferanse i Rio de Janeiro i 1992. Årets tema for verdens vanndag er «the answer is in the nature». Vi kan øke tilgangen på rent vann, ved å redde naturen. Tiltak som må gjennomføres er planting av skoger og restaurering av våtlandskap. Dette vil være med på å skape balanse i naturens syklus.

Dessverre skjer ikke dette bare av seg selv. Vi kan ikke bare sitte stille og håpe på det beste. For at vi skal kunne nå bærekraftsmålene, må vi handle nå! Heldigvis er målene innenfor en realistisk rekkevidde. Vi kan klare det. Vi må klare det. Milliarder av mennesker er avhengig av det.

Vær med å støtt 

Vi i URO ønsker å spre informasjon og sikre barns rettigheter. Vi ønsker en sikker verden og en bærekraftig utvikling for de kommende generasjoner. Men uten tilgang på rent vann hemmer vi utviklingen. Mange organisasjoner gjør en iherdig innsats, deriblant Plan, for å sikre gode levevilkår. Vi har alle et globalt ansvar. Vi må ikke være likegyldige til dette problemet, selv om vi selv har tilgang på rent vann.

 

Alle tall er hentet fra FN: https://www.fn.no/Om-FN/FN-dager/Kalender/Verdens-vanndag

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *