UROs aller første høringsbrev!

I dag har URO sendt inn et høringsbrev til Utenriks- og forsvarskomiteens behandling av individklageordning til FNs konvensjon om barnets rettigheter.

Klagemekanismen er en tilleggsprotokoll i barnekonvensjonen og gir barn rett til å klage om deres rettigheter blir brutt. Regjeringen i Norge valgte nylig å ikke skrive under på denne avtalen, noe vi i URO er skikkelig skuffet over. Under her kan du lese høringsbrevet.
uro

Oslo, 10.11.2016

 Høringsbrev til Meld. St 36 Individklageordningen til FNs konvensjon om barnets rettigheter

URO takker for muligheten til å komme med innspill til Utenriks- og forsvarskomiteens behandling av Individklageordningen til FNs konvensjon om barnets rettigheter.

Ungdommens rettighetsorgan (URO) er Plan International Norges ungdomsgruppe. URO har som formål å engasjere barn og unge i Norge i levekårene til barn i utviklingsland og å fremme barnekonvensjonen. Totalt er vi seksten ungdommer – alle i alderen 13-19 år – med i URO

Vi i URO er utrolig opptatt av at barns rettigheter skal bli tatt på alvor. Vi er verdens fremtidige ledere og vi trenger at våre behov blir verdsatt. Vi synes derfor det er utrolig rart at et land som Norge ikke klarer å se det. Ja, landet vårt er fantastisk å leve i; vi har ytringsfrihet og demokrati. Vi er sykt heldige. Men det URO ikke klarer å forstå er hvorfor barns rettigheter ikke er like selvfølgelige som demokratiet vårt.

Overvekten av de som vil benytte seg av klagemekanismen blir mest sannsynlig ikke norske barn. Derfor bør et land, så fantastisk som Norge, gå foran som et prakteksempel. Vi i URO får vondt av å tenke på alle enkelttilfellene over hele verden. Barn som blir slått, voldtatt eller mobbet, som ikke får sagt ordentlig i fra, som drømmer om å bli tatt på alvor. Det er for disse barna vi trenger å skrive under på denne protokollen. Ved å ratifisere avtalen kan Norge fungere som drahjelp for andre land og vise at dette er en viktig sak, da millioner av barn i andre land opplever brudd på sine rettigheter. Regjeringen har sagt at de er redd for at klageordningen vil begrense Norges nasjonale handlingsrom. Men skal handlingsrommet bryte barns rettigheter? Barnekonvensjonen er jo der nettopp for å begrense statens muligheter til å bryte menneskerettighetene, og det blir derfor for dumt å hindre barn i å utnytte barnekonvensjonens fulle potensial.

Når andre land ser at Norge, verdens beste land å bo i, tar barns rettigheter skikkelig på alvor, vil det helt sikkert ringe noen bjeller i veldig mange land. Vi ber derfor den norske regjering om å gå foran som et godt eksempel. Både til barna her hjemme, men ikke minst til de i resten av verden. Norge bør ikke være et land som ikke bryr seg om hva som skjer utenfor dets landegrenser, og må derfor ta tak i denne saken og sikre barn de rettighetene de fortjener!

URO har kjempet for dette i veldig mange år, og det er ikke uten grunn. Vi krever at regjeringen i Norge viser resten av verden hvor viktig det er at barn blir hørt, og det fort. Klokka tikker.

Med vennlig hilsen,

Mathilde Gjerde Førland,

På vegne av URO

One thought on “UROs aller første høringsbrev!”

  1. Completely shocked by the results of this site! I cannot find any difficulty using it. Works perfectly and very easy to execute as well! 5 stars for them! Suggested to everyone!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *