Ungdom forandrer verden

I dag startet verdens første humanitære toppmøte i Istanbul.Håvard og jeg har drevet på med lobbyvirksomhet for å få utenriksdepartementet til å skrive under på ungdommene fra hele verden sine 5 felles punkter i dokumentet «Youth Compact» som handler om hvordan ungdom ønsker at verden skal respondere på en hummanitær krise, og hvordan ugdom blir ivaretatt i en krisesituasjon. Som gave til utenriksdepartementet ga vi resultatene fra ‪#‎hvisdumåtteflykte‬ -kampanjen! Tusen takk til alle dere som bidro med deres emoji??

Viktig

«Transforming humanitarian action with and for young people»

300 UNGDOMSDELEGATER KREVER HANDLING

Barn og unge er sårbare i en humanitær krisesituasjon, og derfor mener verdens ungdommer at det er viktig å ivareta barn og unges interesser også når det er en krisesituasjon. Vi er over 300 ungdommer fra mange nasjoner fra over hele verden.

Ungdommer fra hele verden har gjennom Youth Consultation utarbeidet et felles dokument som heter «Compact for young people in humanitarien action». Der stiller vi oss bak fem action points som vi synes er viktig for å ivareta barn og unge i en krisesituasjon. Ungdomsdelegatene på World Humanitarian Summit skal jobbe for at flest mulig regjeringsmedlemmer skriver under på dette dokumentet.

Land som Sverige,Tyskland, Storbritannia,Canada og Qatar har allerede signert dokumentet og har forpliktet seg til anbefalingene til ungdommene.
De fem hovedpunktene som ungdommene ønsker at regjeringsmedlemmer fra hele verden skal forplikte seg til er:

Action 1: Tiltak skal være tilpasset alder og kjønn når man skal respondere på en humanitær krise slik at alle gutter og jenter får beskyttelse, helsehjelp og mulighet til å utvikle seg selv.

Action 2: Ungdommer må bli involvert og få mulighet til å ta del og påvirke på alle nivåer i en krisesituasjon.

Action 3: Ungdommer må få kunnskap om humanitære kriser- både hvordan de kan forebygges og hvordan man skal reagere på en humanitær krise.

Action 4: Få flere ressurser til å dekke behovene til barn og unge i en krisesituasjon, slik som retten til å gå på skole, være trygg og spise seg mette.

Action 5: Når det startes nye humanitære prosjekter er det viktig å ha data og statistikk som viser tydelig hvilke forskjellige grupper som skal bli ivaretatt under hele prosjektet.
m

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *