TA VARE PÅ DET BIOLOGISKE MANGFOLDET

Mangfoldet i naturen er nesten grenseløst. I dag vet vi om over 1,75 millioner arter, verden over. Det er mer arter enn mennesker i Estland. Selv om vi allerede vet om så mange arter, kan det endelige tallet være mer enn ti ganger så høyt. Det biologiske mangfoldet gir oss alt fra mat og vann til medisiner og er også med på å bryte ned avfallsstoffer.  Vi må sette pris på naturen, verne om den og gavene vi får fra den. For mangfoldet av arter er helt essensielt for alle som bor på jorda.

729x

I 1993 trådde det i kraft en konvensjon for å bevare det biologiske mangfoldet på jorda. Konvensjonen tar for seg både enkeltarter og naturtyper, og den fokuserer på at vi må bruke jorda og dens ressurser på en bærekraftig måte. For dessverre er det slik at over 100 av jordas arter forsvinner hver eneste dag. Det kan være fordi arten mister levestedet sitt, at den ikke har tilgang på de ressursene den trenger for å overleve eller forandringer i klimaet der arten lever.

Clearing forest on a drained peat swap near Sembuluh for a palm oil plantation. Central Kalimantan, Indonesia.

Livsviktige medisiner, løsningen på kreftgåten og mye annet ligger mest sannsynlig gjemt en eller annen plass på jorda. Dessverre risikerer vi å miste disse. Flere av ressursene vi har fått, fant vi ved en tilfeldighet og det kan skje igjen. Dette må og kan vi gjøre noe med!

Anna Tangen Eide

Juniorrådgiver for Utdanning

 

Ønsker du videre lesning? Besøk disse sidene!

http://www.miljostatus.no/Konvensjonen-om-biologisk-mangfold/

http://www.miljolare.no/tema/planterogdyr/artikler/jordas-rikdom.php

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *