Støtt jenters rettigheter, legg bort kniven!

“Jeg hadde ingen anelse om hva som skulle skje. Bare å se stedet gjør at jeg føler frykten jeg opplevde på nytt. Jeg har aldri snakket om det med vennene mine, ikke engang moren min”. Dette er ikke mine ord, men Bintou fra Mali sine. Hennes historie skiller seg ut fra historien til andre jenter. Da hun var åtte år gammel, ble Bintou utsatt for kvinnelig kjønnslemlestelse.

I dag er den internasjonale dagen mot kjønnslemlestelse av jenter. Over 200 millioner jenter og kvinner har blitt utsatt for kvinnelig kjønnslemlestelse, ifølge verdens helseorganisasjon. Det er 200 millioner for mange. Ved omskjæring fjerner de og skader deler av jenta sitt underliv. Det er ingen helsemessig årsak til at de utfører inngrepet. Omskjæring fører ikke bare med fysiske, men også store psykologiske problemer. Det kan også forekomme alvorlige skader i fremtiden, i verste fall kan det føre til død. Vi står ovenfor et globalt problem som jenter over hele verden opplever.

Kjønnslemlestelse er et brudd på grunnleggende menneskerettigheter. Det er brudd på retten til helse, sikkerhet og fysisk integritet. Ikke minst retten til liv dersom det ender i dødsfall. Dette kan vi ikke fortsette med! Det er ikke greit at jenter blir skadet i underlivet. Ved å omskjære jenter fratar man også jentene retten til å bestemme over sin egen kropp.

Grunnene til at jenter opplever å bli omskåret er mange, men det ligger mye i kultur og tradisjon. Det er derfor viktig å jobbe med omgivelsene rundt jentene. Plan International jobber for eksempel med lokalsamfunn, foreldre og lokale myndigheter, for å spre informasjon for å endre atferd og holdninger. Det er også er sentralt at jentene får informasjon om hvilke rettigheter de har. Det er viktig at de er klar over hvilken makt de har, og hva som er deres avgjørelser å ta.

Det er også viktig og jobbe med og støtte ungdomsgrupper. Et eksempel er en gruppe fra Etiopia som kaller seg “Uncut girls club”. De jobber for å informere, lære og engasjere familier, slik at de skal endre synet sitt på kvinnelig kjønnslemlestelse. Ungdomsgrupper som dette spiller en viktig rolle for å få slutt på kjønnslemlestelse over hele verden. Jobben de gjør er med på å gradvis endre lokalmiljøet, og informerer jenter om at det ikke er greit.

Norge har også et ansvar! Vi bør gå foran i kampen mot kvinnelig kjønnslemlestelse. Denne problematikken står sentralt i bekjempelsen av vold mot barn, og særlig jenter, verden over. Norge lager nå en ny strategi mot barneekteskap og kvinnelig kjønnslemlestelse. Dette gir oss en unik mulighet til å gå foran i kampen mot kjønnslemlestelse av jenter. Norge bør også prioritere å støtte ungdomsdrevet påvirkningsarbeid for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

Det er like mye vår kamp å forhindre at flere jenter blir rammet som deres. I følge bærekraftsmål 5.3 skal verden avskaffe all skadelig praksis, inkludert kvinnelig omskjæring, innen 2030. Det er derfor viktig at vi samarbeider for å nå målet. La oss markere denne dagen for å vise at vi står sammen i kampen for jenters rettigheter verden over!

Ingrid Haslestad Sørheim (17 år), Juniorrådgiver for vold mot barn

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *