Kampen for likeverd må angå oss alle

I verden i dag blir en jente under 18-år gift omlag annen hvert sekund. For millioner av jenter forsvinner deres frihet, utdanning og jobbmuligheter. Et av bærekraftsmålene er å oppnå likestilling og få slutt på barneekteskap innen 2030. Dersom vi skal få til det må vi alle stå solidarisk med i kampen. Det er ikke bare jenter som skal stå i denne kampen alene, gutter må også engasjere seg.

Nei til barneekteskap
Likestilling og barneekteskap er i verden i dag en jentesak. Skal vi endre det må vi se på det som en menneskerettighetssak.
Barneekteskap er et grovt brudd på menneskerettighetene og barnekonvensjonen. Barneekteskap stopper ikke bare muligheten til utdanning og et selvstendig liv for millioner av jenter, for mange jenter betyr det også et liv med overgrep, vold og sosial isolering. Barneekteskap ødelegger ikke bare jentenes liv, men samfunnet taper på dette. Det stanser store deler av befolkingen til få jobb, noe som hemmer utviklingen både lokalt og nasjonalt.

Kamp for likeverd
Kampen mot barneekteskap handler om likeverd. At jenter og gutter er like mye verdt, at man ikke skal sette det ene kjønnet over de andre. For eksempel at en jente på 12 år ikke må stå som barnebrud for å finansiere brorens skolegang. Mange jenter som blir giftet bort får ikke utdanning fordi de ikke blir ansett som like viktige som guttene. Dette er helt uholdbart i 2018! Vi vet at dette ikke bare ødelegger livene til jentene, men samfunnet taper også på dette. Det er en stor andel som ikke får tilgang på utdanning og dermed ikke jobb. Utviklingen lokalt og nasjonalt skjer best ved likeverd mellom kjønnene.
En ny undersøkelse fra Norstat viser at flere kvinner enn menn engasjerer seg i likestillingsspørsmål her i Norge. 32 prosent av norske kvinner og 20 prosent av norske menn er svært opptatt av likestilling. Tar man med de som er ganske opptatt av det er bildet litt mer positivt. Men skal vi få til endring, må enda flere på banen. Vi må ha en holdningsendring, likestilling og kampen mot barneekteskap må bli like viktig for alle. Dersom vi skal nå bærekraftsmålene om å oppnå likestilling og få slutt på barneekteskap er man nødt til å bevisstgjøre alle, både gutter og jenter. Og vi er alle nødt til å engasjere oss.

Bli med i kampen
Alle stemmer betyr noe, og vi trenger mange i denne kampen. Nå er det på tide at guttene gir sin støtte og stemme i denne viktige kampen. Engasjementet for likeverd og kampen for likestilling må være en viktig sak for begge kjønn, det tjener vi alle på.
Uansett om du er gutt eller jente, barneekteskap er like feil, bli med å vis det!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *