Juniorrådgiver for barn på flukt!

Hei!

Stadig blir det nevnt om asylsøkere og flyktninger i media. Hvert år kommer det flere hundrevis av barn til Norge for å søke asyl og beskyttelse. I tillegg bor det flere tusenvis av barn i norske asylmottak, og det er flere som enda venter på svar. I barnekonvensjonen står det at alle barn har de samme rettighetene, og det er forpliktelser om å sikre alle barn omsorg og beskyttelse når de trenger det.

Jeg synes at det derfor er viktig å jobbe for at barn og unge som søker asyl i Norge har de samme rettighetene som alle andre som lever i landet. Ingen barn bør forskjellsbehandles og det bør tas hensyn til hva som er det beste for barnet. Det er viktig å sørge for at alle barn har et trygt hjem, ettersom det er en viktig forutsetning for en god oppvekst.

Jeg er altså juniorrådgiver for barn på flukt, og vil fokusere på hva man kan gjøre for å redusere antall flyktninger. Hvordan kan ulike aktører, organisasjoner og individer bidra for at barn på flukt får det bedre? Hva skal til for at man føler seg trygg og beskyttet? Og hva slags muligheter er det for barn som er på flukt i andre land? Dette er noen av spørsmålene jeg skal se nærmere på og lære mer om.

Det er viktig å være empatisk og sympatisk. Samtidig er det viktig å vise at man bryr seg, så folk har det bra.  Dette er et emne som engasjerer meg, og noe jeg vil få mer kunnskap om. Jeg gleder meg masse til å lese mer om det, og jobbe videre med hvordan barn på flukt har det. Still meg gjerne spørsmål dersom du lurer på noe!

Aisha Aziz,

Juniorrådgiver for barn på flukt

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *