Hvordan er det for funksjonshemmede barn på flukt?

I dag står Norge og verden ovenfor den største flyktningskrisen innen moderne tid. Vi hører stadig på nyhetene om flyktninger med håp om et bedre liv, som dessverre ikke lykkes. Deres situasjon er veldig vanskelig. Og aller vanskeligst er det for de barna med funksjonshemminger, men de hører vi sjelden om.

Da jeg så bildet nederst i teksten, stoppet jeg opp og tenkte: hvordan er det å være denne gutten, ikke kunne gå – og samtidig være på flukt? Hva tenker han, der på stranden, om framtiden? Hva tenker han om den farefulle ferden? Om han kan risikere å miste rullestolen underveis? Og hva vet han om de han er så avhengig av, kan klare å hjelpe?

De barna som når fram til en flyktningleire har egne rettigheter som skal sikre dem. De har blant annet rett på skolegang og mat og drikke. Ikke alle barn får disse rettighetene oppfylt under kaotiske forhold, selv om de har rett på det, på papiret. Noe av grunnen til at mange funksjonshemmede barn ikke får tilgang til utdanning under oppholdet deres, er mangel på blant annet lærere med nok kompetanse til å ivareta deres individuelle behov, men også fordi det eksisterer for lite kunnskap om hvilke ressurser som må til og hvordan de skal ta vares på. Når ulike gjenstander, som mat, drikke og klær skal deles ut havner ofte de funksjonshemmede bakerst i køen, som fører til at de blir glemt bort, også av hjelpeorganisasjonene. Noen får seg kanskje ikke til køen en gang. De som trenger det aller mest får som oftest minst hjelp.

Tenk deg at du er en blind jente  som har mistet både mor og far i krigen du flyktet fra . Tanten din som var den eneste du hadde, kom du bort fra i kaoset da flere hundre desperate flyktninger skulle inn på en buss. Du ender opp alene på en flukt blant mange tusen fremmede. Er du funksjonshemmet og flyktning og ikke har noen som passer på deg, kan det bli vanskelig å beskytte seg mot farer underveis. De funksjonshemmede barna er større utsatt for overgrep og misbruk. Funksjonshemmede blir usynlige og de blir glemt i denne kaotiske krisen.

Vi i Norge må se dette og gjøre det vi kan. Derfor er det viktig at Norge setter krav ovenfor organisasjonene som jobber i kriseområdene. Generalsekretær i Plan International Norge, Kjell Erik Øie,  mener også at Norge må inkludere de funksjonshemmede blant kvoteflyktningene, slik at de kan få komme til et trygt land hvor rettighetene deres skal bli tatt på alvor. Sammen med styreleder i Atlas-Alliansen, Arnt Holte, mener Øie at de funksjonshemmede flyktningene må bli systematisk registrert, slik at det blir lettere å hjelpe funksjonshemmede på flukt.

funksjonshemmet
Forestill deg at du er lam og avhengig av rullestol. Hvis du har liten eller ingen hjelp, hvordan er det da mulig å komme seg trygt videre i flukten til et bedre liv?

Alle som har klart å flykte, har en drøm og et håp om å finne fred og et verdig liv. De som trenger litt ekstra hjelp, har også det. Kanskje enda mer.

Mathilde Gjerde Førland
Juniorrådgiver for funksjonshemming

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *