Girls get equal

Med dagens tempo, vil det ta 200 år før verden er likestilt. Det er ikke bra nok! Mange steder i verden blir jenter sett på som mindre verdt enn gutter, og får derfor kortere utdanning, giftes bort som barn, og blir i større grad utsatt for voldtekt og vold. Behovene undertrykkes, rettighetene blir ikke oppfylt og stemmene blir ikke hørt. Det er på tide at vi setter likestilling på programmet, og får opp tempoet.

 

Her i Norge har vi tjent mer på kvinner i arbeid enn det vi har gjort på olje, og derfor vet vi hvor viktig likestilling er. Uten kvinner i jobb, sinkes den sosiale og økonomiske utviklingen i hele samfunnet, og både ressurser og skatteinntekter går tapt. Om verden skal nå FNs bærekraftsmål innen 2030, trenger vi at alle bidrar, og da sier det seg selv at vi ikke kan utelate halve befolkningen. Det er ikke bare rettferdig at alle skal ha muligheten til å oppnå sitt fulle potensiale, det legger også grunnlaget for en mer fremgangsrik verden. 

 

I dag bor en million kvinner i land hvor det ikke finnes lover mot seksuell vold i hjemmet. 117 land tillater barn å gifte seg. I 18 land trenger gifte kvinner tillatelse fra mannen for å jobbe. I 17 land må kvinner ha tillatelse fra mannen for å forlate hjemmet. Ti land har lover som tydelig sier at mannen ikke kan straffes for å slå kona. Fem land i verden har totalforbud mot abort. Dette er noen av mange eksempler på lover som tar fra kvinner trygghet, og som innskrenker deres muligheter til å lykkes.

 

Men det kjønnsdiskriminerende mønsteret vi ser i mange land i dag, dreier seg ikke bare om mangel på lover og rettigheter. Det handler også om dypt forankrede holdninger og verdier som ikke har blitt utfordret nok. Det finnes ikke et enkelt svar på hvordan vi kan reformere kvinnesynet i et helt samfunn, men først og fremst trenger vi å spre kunnskap rundt hva likestilling faktisk er og hva det kan bidra til. 

 

Derfor skal vi i URO sette likestilling på agendaen i høst. Sammen med ungdommer fra hele landet skal vi på skolebesøk, stå på stands og holde stunts i hele Norge, for å spre budskapet om at likestilling er like aktuelt i dag som det var for 20 eller 50 år siden. Vi mener at norske politikere må sette opp tempoet, slik at vi kan nå bærekraftsmål fem; Likestilling mellom kjønnene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *