Fyll tomrommet!

Når krisen rammer, er det krise å ikke prioritere ungdom

Halvparten av mennesker i krise og konflikt er under 20 år. Likevel er ungdom, og spesielt tenåringsjenter, en glemt og utelatt gruppe. Barn og voksne har egne programmer og tiltak, men ungdom faller ofte mellom to stoler. Vi er en særegen gruppe med egne og særskilte behov, men blir nedprioritert og ignorert. Det har alvorlige konsekvenser, og unges seksuelle og reproduktive helse og rettigheter er spesielt utsatt. Tenåringsgraviditet, barneekteskap og kjønnsbasert vold øker voldsomt i kriser. Derfor setter UROs vårkampanje i år fokus på å fylle tomrommet!

Hvordan kan vi skape fred og ivareta alles behov, om halvparten utelates? Ungdom er en ressurs, og vi kan være viktige fredsbyggere hvis våre behov blir ivaretatt. Derfor må ungdom i krise settes på dagsordenen! Vi trenger tilrettelagte og alderstilpassede helsetjenester, muligheten til å legge egne premisser for egne programmer og å bli inkludert på alle plan. Målet med kampanjen er derfor at Norge skal stille seg bak Youth Compact, en avtale som skal sikre: 1) At det er egne tiltak rettet mot ungdom i krise og konflikt, og 2) at de blir hørt, prioritert og inkludert i beslutningsprosesser som angår dem.

De neste ukene skal vi holde foredrag, og ha aktiviteter og stands på skoler over hele Norge, for å samle inn bilder og signaturer i solidaritet med ungdom i krise og konflikt. Kanskje du til og med ser en UROer på trykk i din lokalavis? Når krisen rammer, er det krise å ikke prioritere ungdom. La oss fylle tomrommet og sette ungdom i krise på agendaen!

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *