COMPACT FOR YOUNG PEOPLE IN HUMANITARIAN ACTION

I dag har vi vært på en ungdomskonferanse med alle unge delegater til world humanitarian summit. Vi var med over 300 andre ungdommer fra mange forskjellige nasjoner. Det som var på agenda for konferansen var et felles dokument som ungdommer fra hele verden har utarbeidet gjennom Youth Konsultasjon.

Dokomuntet «compact for young people in humanitarien action» er et dokument der ungdom i verden stiller seg felles bak fem Action som de synes er viktig for å ivareta barn og unge i en krisesituasjon. Compact for young people er action som er laget for og av ungdom.

Den humanitære situasjonen er preget av at 60 millioner mennesker er tvunget på flukt og 218 millioner rammes årlig av katastrofer. Barn og unge er sårbare i en humanitær krisesituasjon, og derfor mener verdens ungdommer at det er viktig å ivareta barn og unges interesser også når det er en krisesituasjon.

Ungdoms delegatene på World Humanitarian Summit skal jobbe for at flest så mulig regjeringsmedlemmer skriver under på ungdommene sitt felles dokument compact for young people in humanitarien action. De fem hovedpunktene som ungdommene ønsker at regjeringsmedlemmer fra hele verden skal forplikte seg til er:

Action 1: Promote and increase age- and gender-responsive and inclusive programmes that contribute to the protection, health and development of young women, young men, girls and boys within humanitarian settings.

(Action 1: Er at kriseprogrammer skal være tilpasset alder og kjønn når man skal respondere på en krise.)

Action 2: Support systematic inclusion of engagement and partnership with youth, in all phases of humanitarian action through sharing of information and involvement in decision-making processes at all levels, including budget allocations.

(Action 2: Er at ungdommer må bli involver og få mulighet til å ta del og påvirke på alle nivåer I en krisesituasjon. Målet er å gi ungdom muligheten til å bli involvert og ha et partnerskap før og etter en krisesituasjon.)

Action 3: Recognize and strengthen young people’s capacities and capabilities to be effective humanitarian actors in prevention, preparedness, response and recovery, and empower and support local youth-led initiatives and organizations in humanitarian response, such as those targeting affected youth, including young refugees and internally displaced persons living in informal urban settlements and slums.

(Action 3: Er kapasitetsbygging av ungdommer. Ungdommer må få kunnskap om humanitære kriser, forebygging og hvordan man skal respondere på humanitære-kriser. Målet er at ungdommer skal bli humanitære-agenter.)

Action 4: Increase resources intended to address the needs and priorities of adolescents and youth affected by humanitarian crises, including disasters, conflict and displacement, and identify ways to more accurately track and report on the resources allocated to young people in humanitarian contexts.

(Action4: Er at det er et økonomisk behov for å dekke nødvendige behov og ivareta barn og unge sine rettigheter til å gå på skole, være I trygghet og spise seg mette.)

Action 5: Ensure the generation and use of age- and sex- disaggregated data pertaining to adolescents and youth in humanitarian settings.

Action5: Er at det må bli laget mer disaggregerte data, som tar hensyn og er tilpasset forskjellige målgrupper.Når det startes nye humanitære prosjekter er det viktig å ha data og statistikk som viser tydelig hvilke forskjellige målgrupper som skal bli ivaretatt under hele prosjektet.)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *