Flytt makten

25 år etter kvinnekonferansen I Beijing, en milepæl for likestilling, er vi enda langt fra mål. Avtalen som skulle sikre kvinners og jenters rettigheter som menneskerettigheter, og ble etterfulgt av blant annet FNs bærekrafts mål som sier at verden skal være likestilt innen 2030. I dagens tempo er ingen land i nærheten av å oppnå dette.
I 2018 var det kun 20 kvinnelige statsledere i verden og kun 18% av alle ministre var kvinner. I Norge er det kun 1 av 3 ledere i arbeidslivet kvinner og blant kommunerepresentanter har 60% vært menn og 40% vært kvinner helt siden 2007. Dette er ikke greit!
Verden trenger at jenter har makt. Makt for å bestemme over sin egen kropp, sitt eget liv og samfunnet. Jenter verden over, og spesielt i utviklingsland , har ikke muligheten til å kreve makt. Mange steder i verden har ikke jenter muligheten til dette og der de har det blir de ofte slått ned med nedverdige kommentarer og hersketeknikker. Skal vi løse problemene verden står ovenfor, må jenter myndiggjøres.
95% av kvinnelige ansatte i nødetater i Storbritannia meldte av de slet med at beskyttelsesutstyret ikke var tilpasset deres kroppsfasong, men laget for gjennomsnittsmannen. Dette viser en britisk undersøkelse fra 2017. Kvinnelige sjåfører har 47% større sjanse for å bli alvorlig skadet i bilulykker enn menn, dette viser resultatet av forskning utført på Center for Applied Biomechanics University of Virginia, 2011. Ikke engang medisiner er tilgjengelig. Det er vanskeligere å stille diagnoser og vite hvordan en kvinner reagerer på medisiner, for mye medisinsk kunnskap bygges på menn som norm.

For det er faktisk kun jenter som vet hvordan det er å være en jente. Og det er kun jenter som vet hvilke tiltak som er best og mest nødvendig for dem. Gutter og jenter er forskjellige, og hvis bare gutter er i ledelsen, og bare gutter skal ha muligheten til å bestemme i verden, kommer verden aldri til å bli tilpasset alle kjønn. Uten alles perspektiver kommer vi aldri til å nå målene våre!

Verden holdes tilbake når jenter holdes tilbake. Vi må flytte makten og gi alle en reell plass i samfunnet, og da må jenter løftes. For å skape en bedre fremtid, må vi samarbeide med de som er fremtiden.

Derfor har URO seks krav:

  • Norge skal føre et feministisk utenrikspolitikk og fremme likestilling globalt
  • Norge må løfte jenter som politiske aktører
  • All bistand må ha likestilling som delmål
  • Norge må jobbe for at alle jenter over hele verden skal få bestemme over egen kropp
  • Norge må jobbe for likelønn
  • Norge må jobbe for at flere jenter er i utdanning, praksis eller arbeid

Vi har også en kampanje på URO´s instagram @uroplannorge, her legger vi ut et sitat fra kvinnelige forbilder. Dette er for å fremme at kvinner og jenter utgjør store deler av verden og det er viktig å sette lys på det.