Blogg

Vil du ha verdens beste jobb?

Er du opptatt av rettferdighet? 

Synes du det er interessant å reise og samarbeide med ungdom fra hele verden? Vil du være med å påvirke det globale samfunnet? Da er kanskje du vår nye juniorrådgiver!

URO, Ungdommens Rettighetsorgan i Plan Norge, er en aktiv ungdomsgruppe bestående av 10-15 juniorrådgivere mellom 13 og 19 år fra hele landet. Vi har som formål å engasjere barn og unge i levekårene til barn i utviklingsland, og å fremme barnekonvensjonen. For å spre vårt budskap holder vi foredrag på skoler, arrangerer konferanser, skriver til aviser, jobber med media og har innsamlingsaksjoner. Vi har vært på feltturer i India, Zambia, Ghana og Liberia, og i tillegg deltatt på mange konferanser rundt omkring i verden. I tillegg har vi to representanter i Plan Norges styret, en observatør og et fullverdig styremedlem.

 

Som juniorrådgiver skal du opparbeide deg kompetanse på et bestemt fagfelt som du er spesielt interessert i. Du skal  også engasjere andre barn og unge i barns rettigheter. I tillegg kan det hende man som juniorrådgiver får muligheten til å representere URO på internasjonale reiser.

 

Hva trenger jeg for å bli UROs nye juniorrådgiver?

 

– Du må være mellom 13 og 17 år.

– Du må ha et brennende engasjement for barns rettigheter!

– Du må være ansvarsfull og motivert  til å jobbe som juniorrådgiver!

Hva forventer URO av meg som juniorrådgiver?

– Du vil du få mange spennende og lærerike opplevelser, men også viktige ansvarsoppgaver.

-Det forventes at du deltar på møter i Oslo fire til fem ganger i året. Mellom møtene må man være aktiv over mail og jobbe med det som fastsettes på møtene. Typiske oppgaver kan være å skrive leserinnlegg, holde foredrag på skoler, og delta i UROs aktiviteter og aksjoner.

Hvordan søker jeg?

-Send en søknad på ca. én side hvor du skriver om deg selv, hva du gjør på fritiden, dine interesser og hvorfor akkurat duvil passe perfekt som en av våre nye juniorrådgivere! Sett gjerne av litt plass i søknaden til å skrive om hva som opptar deg mest i verden og hvorfor.

-Send søknaden til: linn.dagfinrud@plan-norge.no eller til Plan Norge v/ URO, Postboks1 St. Olavs Plass, 0130 Oslo.

SØKNADSFRIST: 15.november.

Dersom du har spørsmål kan du kontakte URO koordinator Linn Dagfinrud på  linn.dagfinrud@plan-norge.no eller på telefon 416 19 297