Barn i utviklingsland har ikke bidratt til klimaendringene

Klimaendringenes konsekvenser er allerede i syne, spesielt for millioner av verdens fattigste mennesker. Millioner av mennesker lever under sult, sykdommer og klimakonflikter, og barn i verdens fattigste samfunn er de mest sårbare. Under forhandlingene på klimatoppmøte i Paris er verdenslederne nødt til å sette barnerettigheter høyt på agendaen når de skal forhandle og gjøre nye vedtak om klimaendringer.

Den internasjonale innsatsen mot klimaendringer startet på alvor under FN-konferansen om miljø og utvikling i Rio i 1992, der Rio-konvensjonen og klimakonvensjonen – FNs rammekonvensjonen om klimaendringer ble vedtatt (UNFCCC) . Verdens lederne skal igjen møtes på slutten av året på COP 21, som er et klimatoppmøte i Paris. For første gang på over 20 år med FN-forhandlinger skal det settes mål om å oppnå en juridisk bindende og universell enighet om klima, med sikte på å holde den globale oppvarmingen under 2 grader. Verdenslederne skal nemlig diskutere, forhandle og forhåpentligvis vedta en ny avtale om klimagassutslipp, klimatilpasning og erstatninger for tap og skade som følger av klimagassutslippene.

Barn i utviklingsland har i ingen eller minimalt grad bidratt til klimaendringene, men er likevel hardest rammet av de. Barn er spesielt rammet av tørke, flom og mange landsbyer er også utsatt for blant annet slum. Utsiktene til økt fattigdom, sult, sykdommer og redusert tilgang til utdanning forårsaker til at barn og unge er usikker og utrygge enn noen gang før. Barns oppfatning av klimaendringer er ulikt enn de fleste voksne, men det er likevel sjeldent tatt til betraktning.

Klimaendringer kan ha konkrete konsekvenser for barn. Blant annet kan det være en økt barnefattigdom ettersom at familien inntekt reduseres og truer familien levekår. I tillegg kan også barnedødeligheten øke drastisk grunnet minking av bruttonasjonalprodukt ifølge organisasjonen «Children in a changing climate». På grunn av temperaturforandringen vil også sulten øke. Det vil også bli en økning i barnesykdommer, som er forårsaket av klimaendringene. En kombinasjon av disse konsekvensene vil i veldig stor grad påvirke tilgang til utdanning, færre barn vil få muligheten til å gå på skole.

Det er viktig å sikre at barn blir hørt i nasjonal- g internasjonalpolitikk. I følge barnekonvensjonen, som er vedtatt av alle stater utenom om USA, har alle barn og unge rett til å bli hørt, men dette lar seg ikke gjøre i klimaforhandlingene til FN. Dette medfører at barn ikke får muligheten til å være med på å ta avgjørelser som påvirker dem og de får heller ikke engasjert seg i debatten om klimaendringer og hvordan det kan forhindres. Jeg håper så inderlig at Norge klarer å sette barnsrettigheter høyt på agendaen når de forhåpentligvis blir enige om en ambisiøs klimaavtale.

Klimaendringer_Kenya_635_270_s_c1_center_center_0_0_1

Bildet er lånt fra www.utviklingsfondet.no

Maria Qureshi 

Juniorrådgiver for vann og sanitær

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *