Barn i utviklingsland har ikke bidratt til klimaendringene

Klimaendringenes konsekvenser er allerede i syne, spesielt for millioner av verdens fattigste mennesker. Millioner av mennesker lever under sult, sykdommer og klimakonflikter, og barn i verdens fattigste samfunn er de mest sårbare. Under forhandlingene på klimatoppmøte i Paris er verdenslederne nødt til å sette barnerettigheter høyt på agendaen når de skal forhandle og gjøre nye vedtak om klimaendringer.

Den internasjonale innsatsen mot klimaendringer startet på alvor under FN-konferansen om miljø og utvikling i Rio i 1992, der Rio-konvensjonen og klimakonvensjonen – FNs rammekonvensjonen om klimaendringer ble vedtatt (UNFCCC) . Verdens lederne skal igjen møtes på slutten av året på COP 21, som er et klimatoppmøte i Paris. For første gang på over 20 år med FN-forhandlinger skal det settes mål om å oppnå en juridisk bindende og universell enighet om klima, med sikte på å holde den globale oppvarmingen under 2 grader. Verdenslederne skal nemlig diskutere, forhandle og forhåpentligvis vedta en ny avtale om klimagassutslipp, klimatilpasning og erstatninger for tap og skade som følger av klimagassutslippene.

Barn i utviklingsland har i ingen eller minimalt grad bidratt til klimaendringene, men er likevel hardest rammet av de. Barn er spesielt rammet av tørke, flom og mange landsbyer er også utsatt for blant annet slum. Utsiktene til økt fattigdom, sult, sykdommer og redusert tilgang til utdanning forårsaker til at barn og unge er usikker og utrygge enn noen gang før. Barns oppfatning av klimaendringer er ulikt enn de fleste voksne, men det er likevel sjeldent tatt til betraktning.

Klimaendringer kan ha konkrete konsekvenser for barn. Blant annet kan det være en økt barnefattigdom ettersom at familien inntekt reduseres og truer familien levekår. I tillegg kan også barnedødeligheten øke drastisk grunnet minking av bruttonasjonalprodukt ifølge organisasjonen «Children in a changing climate». På grunn av temperaturforandringen vil også sulten øke. Det vil også bli en økning i barnesykdommer, som er forårsaket av klimaendringene. En kombinasjon av disse konsekvensene vil i veldig stor grad påvirke tilgang til utdanning, færre barn vil få muligheten til å gå på skole.

Det er viktig å sikre at barn blir hørt i nasjonal- g internasjonalpolitikk. I følge barnekonvensjonen, som er vedtatt av alle stater utenom om USA, har alle barn og unge rett til å bli hørt, men dette lar seg ikke gjøre i klimaforhandlingene til FN. Dette medfører at barn ikke får muligheten til å være med på å ta avgjørelser som påvirker dem og de får heller ikke engasjert seg i debatten om klimaendringer og hvordan det kan forhindres. Jeg håper så inderlig at Norge klarer å sette barnsrettigheter høyt på agendaen når de forhåpentligvis blir enige om en ambisiøs klimaavtale.

Klimaendringer_Kenya_635_270_s_c1_center_center_0_0_1

Bildet er lånt fra www.utviklingsfondet.no

Maria Qureshi 

Juniorrådgiver for vann og sanitær

Hva er COP21?

Snart skal to av våre juniorrådgivere og verdenslederne til Paris på klimatopp (COP21). Der skal de blant annet forhandle om en ny og forhåpentligvis abmisiøs klimaavtale.

Vil du vite litt mer om COP21? Se videoen under:

Maria Qureshi

Juniorrådgiver for vann og sanitær 

Vil du ha verdens beste jobb?

Er du opptatt av rettferdighet? Synes du det er interessant å reise og samarbeide med ungdom fra hele verden? Vil du være med å påvirke det globale samfunnet?
Da er kanskje DU vår nye juniorrådgiver!

URO, Ungdommens Rettighetsorgan i Plan International Norge, er en aktiv ungdomsgruppe bestående av 10-20 juniorrådgivere mellom 13 og 19 år fra hele landet. Vi har som formål å engasjere unge i barns levekår i utviklingsland, og i tillegg fremme barnekonvensjonen. For å spre vårt budskap holder vi foredrag på skoler, arrangerer konferranser, skriver til aviser, jobber med media og har aksjoner. Vi har vært på feltturer i India, Zambia, Ghana, Liberia, Etiopia, Rwanda og Senegal. I tillegg har vi deltatt på mange konferanser rundt omkring i verden. URO har to representanter i Plan International Norges styret, en observatør og et fullverdig styremedlem.

Som juniorrådgiver skal du opparbeide deg kompetanse på et bestemt fagfelt som du er spesielt interessert i. Du skal også engasjere andre barn og unge i barns rettigheter. Kanskje du får muligheten til å representere oss i utlandet.

Hva trenger jeg for å bli UROs nye juniorrådgiver?

– Du må være mellom 13 og 17 år
– Du må ha et brennende engasjement for barns rettigheter
– Du må være ansvarsfull og motivert for jobben som juniorrådgiver

Hva forventer URO av meg som juniorrådgiver?

– Du vil du få mange spennende og lærerike opplevelser, men også viktige ansvarsoppgaver
– Det forventes at du deltar på fullfinansierte møter i Oslo fire til fem ganger i året
– Typiske oppgaver mellom møtene kan være at du må skrive leserinnlegg, holde foredrag på skoler, og delta i UROs aktiviteter og aksjoner

Hvordan søker jeg?

Send en søknad på ca. én side hvor du skriver om deg selv, hva du gjør på fritiden, dine interesser og hvorfor akkurat DU vil være en god juniorrådgiver. Sett gjerne av litt plass i søknaden til å skrive om hva som opptar deg mest i verden og hvorfor.

Send søknaden til: linn.dagfinrud@plan-norge.no eller til Plan International Norge v/ URO, Postboks 1 St. Olavs Plass, 0130 Oslo.

SØKNADSFRIST: 1.november

Dersom du har spørsmål kan du kontakte URO-koordinator Linn Dagfinrud på linn.dagfinrud@plan-norge.no eller på telefon 416 19 297

Vi håper å høre fra deg!

IMG_1600

Plan Action summe camp 2015 er over

I dag var det vår aller siste dag på summer camp i Blossin. I går fikk alle muligheten til å lage/jobbe på et prosjekt. Temaer som barnesoldater, kjønnslemmelse , klima, barneekteskap og inkludering av gutter ble presentert. Eline og jeg jobbet med klima, og høstens klimakampanje som mest sannsynlig trer i kraft etter jentekampanjen.

11801977_731066463687489_1127375646_n

I tillegg hadde vi en annerledes og lærerikt workshop om media. Vi lærte blant annet å ta bilder fra forskjellige type vinkler og perspektiver. Det var utrolig gøy og spennende.

IMG_7411

IMG_7417

Vi avsluttet dagen med en herlig farewell party, hvor vi blant annet fikk en privatkonsert av Robert Redweik – en kjent tysk artist, som samarbeider med Plan Tyskland og deres ungdomsgruppe, Plan Action. Resten av kvelden gikk til hygge og kos.

IMG_7481

I dag var det tid for å si ha det til de fleste deltakerne på campen. Eline og jeg skal være Blossin enda en dag for å planlegge en felles klimakampanje, som vi skal ha med Tyskland, Indonesia og Filippinene.

 

– Eline og Maria

 

Selfie med Ban Ki-moon!

På mandag og tirsdag var det klart for toppmøte om utdanning i Oslo, arragert av utenriksdepartementet og mange organisasjoner som Plan Norge. Mange av verdensledere var på plass på Oslo Plaza for å diskutere om utdannning, hvilke utfordringen vi har og hvordan vi kan få alle verdens barn på skolebenken. Den nyeste rapporten viser at det er hele 58 millioner barn som ikke går på skole – det vil si Norges befolkning ganger med mer enn ti.

Uro startet dagen med å gå gjennom flere sikkerhetskontroller for å komme inn på Oslo Plaza, dere etter  sto vi på stand utenfor Oslo Education Summit og fortalte om arbeidet vårt. I tillegg hadde vi et lykkehjul folk kunne snurre og finne ut om de hadde muligeheten til å gå på skole eller ikke.

Deretter ble konferensen åpnet av utenriksministeren, Børge Brende og den tidligere statsministeren i England, Gordon Brown – som representerte FN.

11667549_876363555751303_8043574630877826140_n

«Norge vil doble sin investering i utdanning og håper andre regjeringer vil gjøre det samme» – Børge Brende 

11695804_876363582417967_5086884140366581066_n

«Let us be the first generation in history where every child is able to go to school!» – Gordon Brown 

Senere var det tre forskjellige paneldebatter med fokus på bistand til rettferdig utdanning, hvordan utnytte teknologi og digitale verktøy og til slutt tilgang til utdanning i katastofer, krig- og konfliktområder.

Under paneldiskusjonen om teknologi og digitaleverktøy snakket vi med en klasse i Bangladesh gjennom livestreaming og dette viste bare en av de mange mulighetene vi har med internett og hvor lett det kan vøære å utnytte de.

I den sisnevnte paneldebatten fikk vi blant annet høre Jan Egeland og Henry fra Liberia tale. Egeland er generalsekretær i flykntninghjelpen og han snakket generelt om viktigheten av utdanning i konflinkområder. Mens Henry snakket om utdanningssituajsonen i Liberia under Ebola-krisen og fortalte hvordan epidemien gikk utover deres skolehverdag.

«We need to increase spending, and we need to increase it dramatically» – Jan Egeland  om bistand til utdanning.

«If World leaders don’t react now, my generation will be far less educated then than the previous» – Henry

Konferansen ble avsluttet av Ban Ki-moon, generalsekretæren i FN.

11666198_876363619084630_8639822181958157667_n

«Let’s give all children the dignity, and education they deserve» – Ban Ki-moon

Senere på dagen dro vi videre på et arrangement på rådhuset og dagen ente med at jeg fikk muligheten til å hilse på Ban Ki-moon og ikke mist ta en selfie med han.

10984995_876363652417960_1553064530281933631_n

 

Alt i alt var det en utrolig innholsdrik, lærerik og eventfull dag! Mine favoritt sitater fra konferensen er markert i teksten, les dem gjerne og få litt innblikk i hva konferansen handlet om. 

Maria Qureshi

Juniorrådgiver for vann og sanitær

Verdens vanndag

Du står opp tidlig på morgen og går inn på kjøkkenet, tar deg et glass fra skapet og åpner springen og venter til at vannet skal renne. Men i dag kommer ikke vannet. Du henter skittentøyet og legger det i vaskemaskinen, men hvordan kan den vaske klær når den ikke har vann. Du bestemmer deg for å lage te før skolen, men nei det går jo heller ikke fordi du har ikke vann. Og slik kommer flere og flere begrensninger.

Men heldigvis er det ikke slik for oss. De fleste av oss har ubegrenset tilgang til vann i Norge, men slik er det ikke for nesten en millard mennesker i verden i dag.

Tilgang til rent vann er en stor utfordring i mange områder. Mennesker i fattige områder har spesielt dårlig med tilgang til rent vann og dette har mange konsekvenser, både for et enkelt mennske, men også for et større samfunn. Et av hoveskonsekvense er at flere sykdommer smittes gjennom skittent vann. I følge verdens helseorganisasjon fører det til at to millioner mennesker mister livet på grunn av diaré hvert eneste år.

Enda en konsekvens er at barn, spesielt jenter må reise veldig langt for å hente vann ,i følge FN er den gjennomsnittlige avstanden for å hente vann 6 kilometer. Dette kan ta store deler av dagen deres. Disse barna for da selvfølgelig ikke gått på skole. Tilgang til rent vann går da direkte ut over deres utdanning som igjen går ut over familien og hele samfunnet rundt dem

Det er vikitg å rette oppmerksomheten mot de 780 millioner av mennsker som ikke har tilgang til rent vann hver eneste dag, ikke kun på verdens vanndag. Vi er nødt til å ha dette høyt på dagsorden, helt til alle har tilgang til rent drikkevann, et grunnleggende menneskerett.

Maria Qureshi
Juniorrådgiver for vann og sanitær

Ungdommen om ebola

Hei!

Ungdommer fra Sierra Leone og Liberia forteller konsekvene av Ebol, blant annet har flere barn mistet sine foreldre. Disse ungdommene jobber for å spre kunnskap om Ebola og oppfordrer verden til å handle nå og hjelpe unge som har mistet sine aller nærmeste.

Se den sterke videoen under:

– Maria Qureshi

Juniorrådgiver for vann og sanitær