3 millioner jenter risikerer å bli utsatt for torturinngrep

”Jeg hadde ingen anelse om hva som skulle skje. Bare å se stedet gjør at jeg føler frykten jeg opplevde på nytt. Jeg har aldri snakket om det med vennene mine, ikke engang moren min”. Dette er ikke mine ord, men Bintou fra Mali sine. Hennes historie er ikke helt som historiene til andre fjortenåringer jeg kjenner; da hun var åtte år gammel, ble hun utsatt for kvinnelig kjønnslemlestelse.

Ifølge verdens helseorganisasjon har minst 200 millioner jenter og     kvinner blitt utsatt for kjønnslemlestelse. 1. mars er FNs internasjonale dag mot all diskriminering. Dagen har blant annet som mål å belyse de omfattende og alvorlige problemene omskjæring av jenter skaper. Ved omskjæring fjernes og skades deler av det kvinnelige underlivet med kniver eller barberblader, uten noen medisinsk grunn. Det finnes ingen helsefordeler ved kjønnslemlestelse, kun store smerter og fare for komplikasjoner og alvorlige helseproblemer i fremtiden; i verste fall kan det føre til død.

Jenter over hele verden rammes, som oftest helt fra spedbarnsalderen til 15 års-alderen. Mange som blir utsatt for overgrepet sitter ikke bare igjen med helseproblemer, men med psykologiske problemer og vonde minner. Bintou er blant disse jentene: ”Jeg ble fortalt at omskjæring ville gjøre meg klok og fruktbar, men det var så smertefullt at jeg har aldri lyst til å tenke på det igjen”.

Kvinnelig kjønnslemlestelse er et eksempel på ekstrem kjønnsdiskriminering, og et klart brudd på jenters rettigheter. Ifølge FN bryter det jenters rett til sikkerhet, helse og fysisk integritet, i tillegg til deres rett til frihet fra tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling. Ikke minst fratar det jenter retten til å bestemme over egen kropp og ta egne avgjørelser om sin seksuelle helse.

Omskjæring av jenter er en tradisjon med dype røtter i kultur og religion som mange nå prøver å bryte med. Plan International jobber med lokalsamfunn, foreldre og lokale myndigheter for å spre informasjon og endre holdninger og atferd. Dette arbeidet handler også om å gjøre jenter bevisste på sine rettigheter og gi dem makt, slik de kan ta egne valg. Et slikt fokus har også som mål å forhindre at kvinnelig omskjæring fortsetter å ramme fremtidige generasjoner. Her er Bintou bestemt: ”Dette er ikke noe jeg ønsker for min egen datter”.

Årlig risikerer tre millioner jenter å bli utsatt for kjønnslemlestelse. Norge har også et ansvar; vi må vise nulltoleranse og øke bevissthet om konsekvensene av kjønnslemlestelse, for å forhindre at flere jenter blir rammet. I følge bærekraftsmål 5.3 skal verden avskaffe all skadelig praksis, inkludert kvinnelig omskjæring, innen 2030. Det er derfor så utrolig viktig at vi markerer denne dagen, viser solidaritet med jenter som Bintou og sier at nok er nok.

 

Kamilla Engebretsen (15 år), Juniorrådgiver for seksuelle og reproduktive rettigheter (SRHR)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *