Hva vil vi unge lære om global handel?

Vi unge er fremtidens forbrukere. Vi lever i et bruk og kast-samfunn. Det er det samfunnet vi skal ta videre. Til et helt nytt nivå. Et mye, mye bedre nivå! Derfor er jeg stolt og glad over at URO, sammen med Plan International Norge, Moods of Norway, Virke, H&M og LO med flere, skal utarbeide et undervisningsopplegg sammen med flere videregående skoler i Oslo, som tar for seg global og etisk handel. Undervisningsopplegget vil kombinere teori og praksis, men samtidig skal det være et nyskapende og unikt prosjekt. Vi i URO har hatt et spesielt fokus på at opplegget skal være nært, ekte og ikke minst skape et ungt engasjement.

VirkeGlobalHandel-9728-2

I prosessen har vi vært opptatt av å fremme et fokus på hvordan ivareta barns rettigheter, hvordan unngå barnearbeid, samtidig som vi ville sette et spesielt fokus på kvinner og ungdom som ofte er den mest sårbare gruppa, ut i programmets diskusjonsrunder. Prosjektet er det første av sitt slag, meg bekjent, som involverer og bringer sammen mennesker fra både fagforeninger, bedrifter, ideelle organisasjoner og ungdom til å skape noen av morgendagens beste undervisningstimer. Personlig har jeg savnet en slik mulighet for ungdom til å engasjere seg, lære mer og få et innblikk i verden utenfor våre landegrenser på skolen. Det å få en bevissthet rundt hvordan jeg som ung i dag, kan bli smartere, mer kritisk og ikke minst engasjert i en mer kompleks og global verden, tror jeg er en lur investering for framtida.

VirkeGlobalHandel-9965-2

Derfor for å svare på spørsmålet mitt: hva vil unge lære om global handel? Så er svaret nettopp – programmet! Vi vil lære teori, men luk vekk overflødige detaljer. Vi vil gjøre praksis, men gi oss noen konkrete verktøy vi kan bruke for å dra samfunnet i en mer bærekraftig og etisk retning. Gi oss en reell mulighet til å se realitetene, lære av virkeligheten og bygge opp morgendagens samfunn. Jeg kjente på og er sikker på at andre også bar snev av stolthet og glede, da vi gikk ut av workshoplokalene denne mandags ettermiddagen. Tenk at vi skal sette en så viktig tematikk på dagsordenen. Hvor bærekraftig handel og framtid er i lyset!

 

Håvard Rensvold

Juniorrådgiver for kultur og kommunikasjon, URO

Verdens dagen for sosial rettferdighet

Den 20.Februar er FN`s internasjonale dag for sosial rettferdig, men hva er egentlig sosial rettferdighet?
Wikipedia definerer det som «rettferdig og medfølende fordeling av fruktene av økonomisk vekst»
FN sier det er en persons mulighet til å oppnå sitt fulle potensiale i et samfunn. Det inneholder alle muligheter mennesker har til å oppnå noe i sitt samfunn, bidra og leve et meningsfylt liv.

Men, hvordan kan FN hjelpe deg til å leve et meningsfylt liv?
Nøkkelordet ligger i muligheter. Det handler ikke om å gi deg muligheten på et sølvfat, men å skape den. Ved å sikre likestilling i et samfunn, kan vi også sikre oss at alle i samfunnet får like muligheter. Gutt eller jente.

Det handler om at alle skal ha lik tilgang på utdanning, like rettigheter på arbeidsplass og like muligheter når det gjelder helse og sosialhjelp.

Ved at FN har en dag som denne, hjelper de ved å sette søkelys mot akkurat dette. Dette er en dag som kanskje mange ikke har hørt om, men det betyr ikke at den ikke er viktig.

Håper alle har en strålende internasjonal dag for sosial rettferdighet!

Dear St. Valentine

Valentines day, ingen dag er bedre enn denne dagen!

Alle husker Theas bryllup fra året 2014. Barnebruden Thea på 12 år skulle bli tvangsgiftet med Geir på 37år. Bryllupsdatoen var 11.oktober. Theas bryllup skulle bli Norges første barnebryllup. Heldigvis ble barnebryllupet stoppet i siste øyeblikk av Shorna fra Pakistan, som gikk frem og ba Thea si nei. Fortsett å lese Dear St. Valentine